Lịch trình giảng dạy
Minimize
1. Đề cương chi tiết học phần giảng dạy học kỳ I/2019-2020
- Thiết bị chế biến thực phẩm  Chi tiết (59.CBTS, 59.CNTP)
- Kỹ thuật sấy nông sản  Chi tiết (59.STH)
- Công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo  Chi tiết (59.CTP)
- An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm  Chi tiết (58.CNTP1,2&3)
- An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm  Chi tiết (58.CBTS)
- An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm  Chi tiết (59.STH)
- Công nghệ đồ hộp thực phẩm  Chi tiết (59.CNTP1&2)
- Công nghệ đồ hộp thực phẩm  Chi tiết (59.CNTP3)
- Hóa học thực phẩm  Chi tiết
- Công nghệ rượu, bia, nước giải khát và thực phẩm truyền thống  Chi tiết (Cao đẳng)
- Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm  Chi tiết (59.CNTP)
- Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm  Chi tiết (58.STH)
- Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa  Chi tiết (Đại học)
- Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm  Chi tiết (58.CNTP1, 2 & 3)
- Kỹ thuật thực phẩm  Chi tiết (60.CTP)
- Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm  Chi tiết (Đại học)
- Thực hành Công nghệ đồ hộp thực phẩm  Chi tiết (59CNTP1, 2 &3)
- Thực tập sản xuất 2  Chi tiết (58CNTP)
- Nhập môn Ngành Công nghệ Thực phẩm  Chi tiết (61CNTP1)
- Thực hành Công nghệ đường mía, bánh, kẹo  Chi tiết (59CTP)

2. Đề cương chi tiết học phần giảng dạy học kỳ II/2019-2020
- Kỹ thuật thực phẩm  Chi tiết (60CNTP+60ATTP)
- Phương pháp nghiên cứu khoa học  Chi tiết (60TP-2)
- Công nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới  Chi tiết (59CNTP+59ATTP)
- Công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo  Chi tiết (59ATTP)
- Công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo  Chi tiết (59CNTP)
- Công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo  Chi tiết (60CTP)
- Công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo  Chi tiết (61D.CNTP)
- An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm  Chi tiết (59CTP)
- An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp  Chi tiết (60CNHH)

3. Đề cương chi tiết học phần: Dùng cho cao học
- Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản  Chi tiết (CHQLTS2019)
- Trải nghiệm sản xuất  Chi tiết (CHTP18)
- Các quá trình nhiệt độ thấp trong chế biến thực phẩm  Chi tiết (VLIR2018)
- Các hiện tượng truyền và động học phản ứng  Chi tiết (VLIR2018)
Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong công nghiệp thực phẩm  Chi tiết (CHTP18)
- Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm   Chi tiết (CHTP2018)
- Xử lý số liệu thực nghiệm   Chi tiết
- Thu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học   Chi tiết
- Khoa học cảm quan và thị hiếu thực phẩm của người tiêu dùng  Chi tiết (CHTP 18)
- Kỹ thuật hiện đại trong bao gói và bảo quản thực phẩm  Chi tiết
- Trải nghiệm sản xuất   Chi tiết (TP15-1)
- Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm  Chi tiết (TP15-2)
- Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm  Chi tiết (TP16)
- Trải nghiệm sản xuất  Chi tiết (CHTP18)