Giới thiệu chung về mục tiêu, quy mô và cơ cấu đào tạo
Minimize

1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo cơ khí máy cấp cho người học môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Cơ cấu đào tạo

Hiện tại, Khoa Cơ khí đào tạo 3 trình độ chính sau:
           - Trình độ thạc sĩ (Kỹ thuật cơ khí)

 - Trình độ đại học  (gồm 4 chuyên ngành):

                          + Công nghệ Chế tạo máy,
                          + Công nghệ Cơ điện tử,
                          + Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh,
                          + Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

           - Trình độ cao đẳng (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Nhiệt lạnh, Cơ điện lạnh và Cơ điện tử)
                     Ngoài ra còn đào tạo hệ Trung cấp (gồm Chế tạo máy và Cơ điện tử)
                     và các lớp đào tạo ngắn hạn Đào tạo nghề cơ khí
                    
(cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc kỹ thuật viên với các khóa học từ 2 đến 6 tháng)

3. Quy mô đào tạo

Hàng năm, thông qua Trường, Khoa Cơ khí tuyển sinh được 300 HSSV chính quy, 50 SV liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học của 2 chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh.

Khoa Cơ khí là cái nôi hình thành các khoa như Xây dựng, Kỹ thuật giao thông của Trường ĐH Nha Trang. Tính đến nay, sau hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Cơ khí đã đào tạo ra hàng nghìn kỹ sư, công nhân kỹ thuật để bổ sung vào nguồn lao động cho khắp mọi miền đất nước.

Hiện Khoa Cơ khí đang quản lý:

- 700 HSSV các hệ ĐH, CĐ & TC

- 100 SV hệ vừa học vừa làm (Liên thông lên đại học)