Các Bộ môn
Minimize
Đảng - Đoàn thể Khoa Cơ khí
Minimize


CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ

               Bí thư:    Nguyễn Văn Tường
               Phó BT:  Nguyễn Hữu Nghĩa
               Ủy viên:  Nguyễn Hữu ThậtCÔNG ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ

         
             Chủ tịch:     Nguyễn Hữu Thật
     P. Chủ tich: TrầnThị Thanh Vân
             Ủy viên:       Nguyễn Thiên Chương 
                                                  

  ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ

                 Bí thư: Nguyễn Văn Phúc
               


LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

Trưởng LCH: Nguyễn Ngọc Phú
(55KTCK)