Danh mục
Minimize
Trang tin Hợp tác đối ngoại
Minimize

HỢP TÁC - ĐỐI NGOẠI

           Trong những năm gần đây, Khoa đã đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong nước và hợp tác quốc tế. Các mối quan hệ hợp tác ngoài Trường tập trung vào liên kết đào tạo, trao đổi thông tin, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, phát huy năng lực học tập của sinh viên phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành hướng nghiệp cho sinh viên.

     Danh sách các đơn vị đã liên kết hợp tác với Khoa trong thời gian qua: