Menu thông tin tuyển sinh
Minimize

 Một số điểm mới trong Quy chế tuyến sinh 2019

 Thông tin tuyển sinh 2019

 Tại sao chọn Khoa Cơ khí - Trường ĐH Nha Trang

 Giới thiệu 4 chuyên ngành của Khoa Cơ khí

Các Bộ môn
Minimize
Phong cảnh ĐH Nha Trang
Minimize
h1h2h3h4h5h6h7h8h9
Thông tin tuyển sinh chi tiết
Minimize


TT

Mã ngành

Tên ngành (thuộc Khoa Cơ khí)

Chỉ tiêu

Tổng hợp tổ hợp xét tuyển

1

7520103A

Kỹ thuật cơ khí
(02 ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ Chế tạo máy)

150

A00; A01; C01; D07

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2

7520115

Kỹ thuật nhiệt
(03 chuyên ngành: Kỹ thuật Nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) 

80

3

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

60

Bottom banner CTM
Minimize