Giới thiệu
Minimize
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ (MECHATRONICS DEPARTMENT)
Minimize
       

                                                             
                                                                                                       
Trang tin BM Cơ điện tử
Minimize
Cách mạng công nghiệp 4.0 và ngành Cơ điện tử
Cách mạng công nghiệp 4.0 và ngành Cơ điện tử

Loài người chúng ta đã trải ba cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi sâu sắc hệ thống kinh tế và cấu trúc xã hội.

Một số hướng nghiên cứu của các GV trong bộ môn
Một số hướng nghiên cứu của các GV trong bộ môn

Hiện nay, hầu hết cán bộ giảng dạy đang công tác tại bộ môn đều là những cán bộ trẻ, có trình độ tiến sĩ, thạc sỹ được đ...

Tổ chức tham quan cho SV ngành Cơ điện tử
Tổ chức tham quan cho SV ngành Cơ điện tử

Hoạt động tham quan trực tiếp các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất là một yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết đ...

Ra mắt CLB Cơ điện tử
Ra mắt CLB Cơ điện tử

Câu lạc bộ Cơ điện tử chính là nơi dành cho những bạn đam mê về khoa học kỹ thuật, . Mục tiêu hoạt động chính của CLB là...

Thông báo
Minimize
Diễn đàn
Minimize