Tổ chức nhân sự
Minimize
1. Giới thiệu...

2. Tổ chức nhân sự


STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Hoài Bão

Q. TBM/ GV

Thạc sỹ

baonh@ntu.edu.vn

0908.256.194

2

Bùi Thúc Minh

P.TK/GV

Tiến sĩ

minhbt@ntu.edu.vn

0989.712.961

3

Lê Thị Hường

GV

Thạc sỹ

huonglt@ntu.edu.vn

0383.409.359

4

Nguyễn Xuân Huy

GV

Thạc sỹ

huynx@ntu.edu.vn

0938.432.963

5

Nguyễn Thị Thu Trang

GV

Thạc sỹ

thutrang@ntu.edu.vn

0985.106.881

6

Nguyễn Thành Phương

GV

Thạc sỹ/NCS

thanhphuong@ntu.edu.vn

097.888.5547