Chi bộ Khoa Điên-Điện tử
Minimize
Chi bộ Khoa Điện-Điện tử

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Phan Văn Cường

Bí thư

 

 

2

Nguyễn Thành Vinh


 2012

 

3

Nhữ Khải Hoàn

P.Bí thư 

 

 

4

Phan Nhật Nguyên

 

2011

 

5

Bùi Thúc Minh

 

2012


6

Nguyễn Thị Thùy

 

 

 

7  Hoàng Thị Thơm    2014  
 8  Nguyễn Thanh Tuấn    2019  Dự bị