Liên hệ
Minimize

Giảng viên tư vấn: TS. Bùi Thúc Minh
Số điện thoại: 0989712961
Email: minhbt@ntu.edu.vn


Khoa Điện - Điện tử, Đại học Nha Trang
Địa chỉ: Khu giảng đường G1, Đại Học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa