Các tổ chức
Minimize

 Chi bộ

Công đoàn 
 
Đoàn thanh niên

Liên chi hội 
 Bí thư: đ/c Phan Văn Cường            
   Phó BT: đ/c Nhữ Khải Hoàn
   ĐV Nguyễn Văn Hân
   ĐV Phan Nhật Nguyên
  Chủ tịch: Nguyễn Văn Lợi       
  Phó chủ tịch: Phan Nhật Nguyên
  Ủu viên: Phạm Thị Liên
  Bí thư: đ/c Nguyễn Thanh Tuấn
  Phó BT: đ/c Châu Thị Mỹ Phụng (58DDT)        
 Liên chi hội trưởng:
Phạm Long Hải (57DDT)