Minimize

Họ tên  Học hàm, học vị , chức danh  Chức vụ  Email - Điện thoại 
 

Phan Văn Cường
 

Tiến sỹ, Giảng viên chính

Đại học:  ĐH Sư phạm Vinh (Vật lý)
               ĐH Bách Khoa Hà Nội (CNTT)
Cao học: ĐH Quốc gia Kyungpook, Korea
Tiến sỹ:   ĐH Bergen, Nauy

Lý lịch khoa học (CV): Tiếng Việt, English

 

Trưởng bộ môn

Bí thư Chi bộ 
 

cuongpv@ntu.edu.vn

096 2023 888
 

Lê Văn Hảo
 

Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp

Đại học:  ĐH Tổng hợp Tp.HCM
Cao học: Simon Fraser University, Canada
Tiến sỹ:   University of Melbourne, Úc
Sau TS:   Washington State University, USA
                University of Melbourne, Úc

Lý lịch khoa học (CV): Tiếng Việt, English

Chủ tịch HĐPT
Giáo dục ĐC
 

haolv@ntu.edu.vn

0905 102 855
 

Lê Phước Lượng
 

Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp
(Mời giảng)

Đại học:  ĐH Tổng hợp Hà Nội
Cao học: ĐH Vinh
Tiến sỹ:   ĐH Vinh

Lý lịch khoa học (CV): Tiếng Việt, English


 

luonglp@ntu.edu.vn

0913 472 888
 

Phan Nhật Nguyên

Thạc sỹ, Giảng viên

Đại học:  ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM
Cao học: ĐH Sư Phạm Hà Nội

Lý lịch khoa học (CV): Tiếng Việt, English

 

Phó chủ tịch 
Công đoàn khoa

 

nguyenpn@ntu.edu.vn

0987 770 615
 

Nguyễn Quang San
 

Thạc sỹ, Giảng viên

Đại học:  ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus
Cao học: ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus
Đang NCS Tiến sỹ tại ĐHTH QG Belarus

Lý lịch khoa học (CV): Tiếng Việt, English

 

01638 356 937

 

Phan Nguyễn Đức Dược

 

Thạc sỹ, Giảng viên

Đại học:  ĐH Sư phạm - ĐH Huế
Cao học: ĐH Sư phạm - ĐH Huế
Đang NCS Tiến sỹ tại ĐHTQG Hà Nội

Lý lịch khoa học (CV): Tiếng ViệtEnglish

 
 duocpnd@ntu.edu.vn

0349826049
 
Nguyễn Ngọc Minh Trâm
 

Thạc sỹ, Giảng viên tập sự

Đại học:  ĐH Sư phạm - ĐH Huế
Cao học: National Chiao Tung University, Taiwan

Lý lịch khoa học (CV): Tiếng ViệtEnglish

 
 minhtram0609@gmail.com
0849080556