Thông tin tuyển dụng viên chức
Minimize

 

THI VÒNG 2 – CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Hình thức thi: phỏng vấn (vấn đáp trực tiếp trước hội đồng).

Thời gian thi đối với mỗi thí sính là 30 phút.

Trong đó: thí sinh có 10 phút để trình bày nội dung theo yêu cầu của đề thi, thời gian còn lại các giám khảo phỏng vấn để đánh giá các nội dung theo thang điểm do Hội đồng thi quy định.

2. Nội dung chuẩn bị:

Mỗi thí sinh được Hội đồng giao cho các nội dung cụ thể cần phải chuẩn bị.

+ Đối với thí sinh thi khối giảng dạy: trích một phần trong học phần giảng dạy, tương ứng 1 tín chỉ (15 tiết giảng). Thí sinh bám vào đề cương học phần trên website của bộ môn, tham khảo thêm tài liệu để soạn ra các nội dung sẽ phải trình bày.

+ Đối với thí sinh thi khối hành chính: các bước và những nội dung cần phải triển khai thực hiện 3 công việc cụ thể trong phạm vi vị trí tuyển dụng. Thí sinh tham khảo các quy trình công việc đã có trên website của đơn vị ứng tuyển, để đề xuất nội dung công việc mình sẽ làm.

Thí sinh liên hệ Cô Trương Thị Mai Hương, email: maihuong@ntu.edu.vn, để nhận nội dung do Hội đồng giao chuẩn bị (email cần ghi rõ họ tên và vị trí ứng tuyển).

Thí sinh in bài chuẩn bị thành 3 bản, nộp trước khi vào phòng thi.

3. Lịch thi:  từ ngày 10 đến 12/10/2019.

Lịch thi xếp theo từng tiểu ban, sẽ đăng website từ ngày 08/10, thí sinh theo dõi để biết lịch thi của mình. 

Phòng thi: tại tầng 2 khu hiệu bộ (có 3 phòng thi, sẽ thông báo theo lịch thi)

4. Thi:    

- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút để chuẩn bị.

- Vào phòng thi, thí sính nhận đề thi và trình bày theo yêu cầu ghi trên đề theo hình thuyết giảng (hoặc thuyết trình) trong thời gian 10 phút. Đề thi là một phần trong nội dung thí sinh đã chuẩn bị.

- Thí sinh tự lựa chọn có sử dụng máy chiếu cho bài trình bày hay không, nếu có sử dụng máy chiếu thì thí sinh phải mang theo laptop và mở sẵn phần nội dung chuẩn bị trước khi vào phòng thi.

5. Điểm thi:  tối đa 100 điểm, được đánh giá bao gồm:

- Kiến thức: mức độ hiểu biết chuyên môn về lĩnh vực dự tuyển

- Kỹ năng: khả năng tổ chức công việc đạt hiệu quả.

- Thái độ, phẩm chất, phong cách, giao tiếp.

Không phúc khảo điểm thi vòng 2. Điểm thi sẽ công bố chính thức trên website Phòng Tổ chức Hành chính vào ngày 15/10.

  Thí sinh cần biết thêm các thông tin khác thì liên hệ qua điện thoại: 0258.3833969 (trong giờ hành chính) để được hướng  dẫn cụ thể.