Kết quả thi
Minimize
THÔNG BÁO
Về việc miễn thi, cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Các điều kiện miễn thi hoặc cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:

1.   Miễn thi phần Tin học trong bài thi vòng 1 đối với thí sinh có Bằng Trung cấp chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Tin học, hoặc Toán-Tin trở lên.

2.   Miễn thi phần Ngoại ngữ trong bài thi vòng 1 đối với các thí sinh sau đây:

- Tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học ở nước ngoài, hoặc tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học tại cơ sở đào tao bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Có Bằng tốt nghiệp Đại học, Sau Đại học về Ngoại ngữ. Đối với thí sinh thi tuyển Giảng viên Ngoại ngữ thì áp dụng đối với Ngoại ngữ thứ hai

- Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5.5, được cấp từ tháng 8/2017 (còn thời hạn 24 tháng).

3. Cộng điểm ưu tiên đối với các thí sinh sau đây:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 Danh sách thí sinh được miễn thi và cộng điểm ưu tiên (xem chi tiết).

 Các thí sinh khác nếu đạt các điều kiện nói trên thì bổ sung minh chứng để được xét miễn thi hoặc cộng điểm. Thời hạn nhận bổ sung: đến 17g00 ngày 23/8/2019.