Nội dung tin
Minimize
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TÍNH KIỂM TRA CỦA HÃNG MAYEKAWA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI GIẢNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH Mechanical Engineering Faculty 1/10/2014 11:06:38 PM
 TS.Lê Văn Khẩn: Quá trình làm lạnh hay làm đông là một quá trình liên tục. Sự gián đoạn của quá trình này bao giờ cũng gây nên tổn thất nhất định. Đặc biệt đối với công nghiệp thực phẩm, sự liên tục trong qúa trình làm lạnh hay làm đông có ý nghĩa rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, số lượng và chi phí cho giá thành sản phẩm.