GIỚI THIỆU BỘ MÔN
Minimize

Bộ môn Kỹ thuật NTTS là bộ môn chịu trách nhiệm chính về các vấn đề nghiên cứu khoa học và đào tạo thuộc lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản của Viện Nuôi trồng thủy sản: sinh học sinh sản, sinh lý sinh thái, kỹ thuật nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, các thành viên của bộ môn cũng kết hợp với các thành viên ở các bộ môn khác để tạo nên các nhóm nghiên cứu ở tất cả các lĩnh vực nuôi trồng, quản lý môi trường và nguồn lợi, quản lý dịch bệnh.

 Hiện nay, bộ môn chủ trì 5 đề tài các cấp trong đó có 1 đề tài tương đương cấp nhà nước (đề tài do TS.Phạm Quốc Hùng chủ nhiệm được tài trợ bởi NAFOSTED), 2 đề tài cấp bộ (TS. Phạm Quốc Hùng, NCS. Trương Thị Bích Hồng), 1 đề tài cấp tỉnh  (TS. Phạm Quốc Hùng) và 1 đề tài cấp trường (ThS. Phạm Thị Anh). Trong 5 năm gần đây, các thành viên bộ môn xuất bản khoảng gần 30 bài báo trên các tạp chí nước ngoài (trong đó có các tạp chí với chỉ số IF≥3), khoảng hơn 30 bài báo trên các tạp chí trong nước. Thông qua các đề tài này, bộ môn có nhiều kết nối với các doanh nghiệp, các địa phương và bà con nông dân.

Về nhân sự Bộ môn, lực lượng giảng viên có trình độ tiến sỹ của bộ môn vừa tăng lên 4 tiến sỹ vào năm 2014 sau khi hai giảng viên vừa hoàn thành chương trình NCS ở Bỉ và Pháp, số lượng giảng viên đang là nghiên cứu sinh (NCS) hiện đang là 4 người, trong đó 1 NCS ở Australia; 1 NCS ở Đài Loan và 2 NCS ở trong nước; và các giảng viên còn lại đều có trình độ thạc sỹ.

Về đào tạo, bộ môn chịu trách nhiệm hướng dẫn học viên nghiên cứu sinh, thạc sỹ, phụ trách 12 học phần, thực tập nuôi nước ngọt và các lớp tập huấn về kỹ thuật.

Quý doanh nghiệp, bà con nông dân, đồng nghiệp và sinh viên có nhu cầu công tác, xin mời đến với bộ môn tại văn phòng làm việc ở tầng 3, tòa nhà B3 của trường Đại học Nha Trang hoặc trại thực nghiệm nuôi nước ngọt tại Ninh Phụng.