CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015 

DO XUAN LOC 9/29/2015 9:18:31 AM
Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới.

1, “Đổi mới quản lý dụng cụ thuỷ tinh phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Hoá – Vi sinh và Phân tích kiểm nghiệm” – Tác giả: Đỗ Thị Ánh Hòa;

2, “Xe tự chế sử dụng làm xe đẩy dụng cụ” – Tác giả: Lê Xuân Chí;

3, “Tận dụng vật tư chế tạo đầu phân độ phục vụ công tác thực hành cơ khí” – Tác giả: Phan Quang Nhữ;

4, “Tận dụng vật tư chế tạo lưỡi chấn tôn có kích thước chiều dài lưỡi chấn khác nhau” – Tác giả: Phạm Đình Trọng.


Các tin cùng thể loại
+ Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị
+ Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014
+ Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016