Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

  
Nhân sự
Đóng
   
 1
Chức vụ: Giám đốc
Mobile: 0966.337972
Email: hoanv@ntu.edu.vn


 
2
Chức vụ: Xưởng trưởng xưởng Cơ khí
Mobile: 0967.879299
Email: nhupv@ntu.edu.vn


3CN. Nguyễn Thị Thu Nga
Chức vụ: Thư ký Văn phòng
Mobile: 0905.184832
Email: nganguyen@ntu.edu.vn

4KS. Vũ Văn Duẩn

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.406345
Email: duanvv@ntu.edu.vn5Trần Tiến Dũng
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0904.666645
Email: dungtt@ntu.edu.vn6KS. Trần Tuấn Hải
Chức vụ: CBKT
Mobile: 0353.609269
Email: haitt@ntu.edu.vn7
KS. Lương Thị Hậu
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0978.468379
Email: hault@ntu.edu.vn8KS. Đỗ Thị Ánh Hòa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.171412
Email: anhhoadt@ntu.edu.vn
9KS. Tạ Lê Đăng Khôi
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0905.291988
Email: khoitld@ntu.edu.vn
10


TS. Trần Ngọc Lệ

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ phục vụ NCKH
Mobile: 0962.837975
Email: letn@ntu.edu.vn
 11   Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị
Mobile: 0978.595711
Email: locdx@ntu.edu.vn
     
 12  


Trần Đắc Mạnh

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0981.076679
Email: manhtd@ntu.edu.vn

     13

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0905.369279
Email: ngadt@ntu.edu.vn
14
Nguyễn Minh Nhật
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0989.031525
Email: nhatnm@ntu.edu.vn15KS. Phan Thị Phượng

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0913.023198
Email: phuongpt@ntu.edu.vn16KS. Lê Thiên Sa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.006580
Email: salt@ntu.edu.vn


17
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.632161
Email: thuyttt@ntu.edu.vn18Phí Công Thuyên
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0968.502345
Email: thuyenpc@ntu.edu.vn19Phạm Quang Tĩnh
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.241617
Email: tinhpq@ntu.edu.vn


20ThS. Nguyễn Thị Hà Trang
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ phục vụ TN-TH
Mobile: 0905.140883
Email: hatrangnguyen@ntu.edu.vn


21Nguyễn Thị Đoan Trang
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0972.101030
Email: doantrang@ntu.edu.vn

 

 


22Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.887938
Email: vuld@ntu.edu.vn

23CN. Phan Thị Thanh Huyền
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0336.235192
Email: huyenptt@ntu.edu.vn