1.  Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU THỦY

- Ngày sinh: 06/08/1967

- Giới tính: Nữ

- Chuyên ngành: Sinh học

- Chức danh: Quản lý Phòng Thí nghiệm

- Đơn vị: Trung tâm Thí nghiệm -Thực hành, Trường Đại học Nha Trang

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

- Điện thoại: 0935.632161

- Email: thuyttt@ntu.edu.vn

  

2.  Quá trình đào tạo

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

1986-1990

Trường Đại học Tổng Hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế)

Sinh học

Cử nhân

1996-1999

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Anh văn

Cử nhân

2006-2008

Trường Đại học Bergen, Na Uy

Sinh học và Quản lý thủy sản (Fisheries Biology and Fisheries Management)

Thạc sỹ

3.  Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1992 – 1996

Công ty TNHH Rạng Danh I, TP. Hồ Chí Minh

Thư ký Văn phòng

1996 – 1999

Công ty TNHH Hồng Loan, TP. Hồ Chí Minh

Kế toán Doanh nghiệp

2001-2016

Viện Công nghệ sinh học & Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Nghiên cứu viên

T10/2016 đến nay

Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành, Trường Đại học Nha Trang

Quản lý Phòng thí nghiệm

4.  Năng lực chuyên môn

-   Kiểm nghiệm một số chỉ tiêu Vi sinh trong mẫu thực phẩm, môi trường và nước

-   Kiểm nghiệm một số chỉ tiêu hóa sinh trong mẫu thực phẩm (Ẩm, tro, protein, lipid, glucit).

-  Kiểm nghiệm bệnh vi-rút ở tôm bằng phương pháp sinh học phân tử (bệnh vi-rút đốm trắng và đầu vàng).

-  Biên dịch tài liệu Vi sinh môi trường.

5.  Danh sách các đề tài/dự án, sáng kiến cải tiến tham gia

STT

Tên đề tài/dự án

Thời gian thực hiện

Nhiệm vụ

1

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen loài thủy hải sản Việt Nam.

2009-2010

Cộng tác viên

2

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và cá ngựa thân trắng (Hippocampus kelloggi) ven biển Nam Trung Bộ (Khánh Hòa và Phú Yên).

2010-2011

Cộng tác viên

3

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng (Tridacna spp.) ven biển Trung và Nam Bộ, Việt Nam.

2011-2012

Cộng tác viên

4

Nghiên cứu an toàn sinh học chim yến

2011-2012

Cộng tác viên

5

Parasite risk assesment with integrated tools in EU fish production value chains

2015-/2016

Cộng tác viên


6. 
Các công trình khoa học đã công bố

-     Trương Thị Thu Thủy, Bjørn Tore Lunestad, Kjersti Borlaug and Tone Galluzzi.  Listeria monocytogenes in fish processing factories. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản (Journal of Fisheries Science and Technology). Số 2/2010.

-     Phạm Thu Thủy, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Thu Thủy, Ngô Đăng Nghĩa. Xây dựng cây phát sinh chủng loại phân tử của ốc cối Conus spp. ở vùng biển Nam Trung Bộ Việt Nam (Molecular phylogeny of venomous cone snails conus spp. in the coastal regions of sourthern central of Vietnam. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản. Số 3/2011.

-    Đặng Thúy Bình, Trương Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Như Thường, Lê Thị Thu Hà. 2011. Di truyền quần thể loài Conus Textile linnaeus, 1758 tại vùng biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. (The population genetics of Conus textile linnaeus, 1758 from the Southern central coast of Vietnam. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản. Số 4/2011.

-    Lunestad, B. T., Truong, T.T. T and Lindstedt, B. A. 2013. A multiple-locus variable number tandem repeat analysis (MLVA) of Listeria monocytogenes isolated from Nowwegian salmon processing factories and from listeriosis patients. Journal of Epidemiology and Infection 141(10): 2101-2110.

-     Trương Thị Thu Thủy. 2013. Vi khuẩn, virus gây bệnh và nguyên sinh động vật ký sinh ở động vật thân mềm hai mảnh vỏ. Tạp chí Khoa học Công nghệ & Môi trường Khánh Hòa.

-    Trương Thị Thu Thủy. 2014. A review of Giardia lamblia in drinking water. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản. Số 2/2014: 229-235.

-    Truong Thi Thu Thuy. 2016. Some issues related to risks of Listeria monocytogenes and Salmonella spp. bacteria from seafood products. Journal of Fisheries Science and Technology No. 3/2016: 111-121.

-    Trương Thị Thu Thủy. 2016. Một số vấn đề liên quan đến các bệnh lan truyền qua nước bị ô nhiễm. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản. Số 4/2016: 163-171.