PTN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG


ĐC: Tầng 3 khu nhà A1 trường Đại Học Nha Trang

Máy – Thiết bị


STT


Tên máy – thiết bị


Thông số kỹ thuật


Xuất xứ

1


Bơm định lượng hóa chất C-645P

- Lưu lượng max 11.5 lít/h

- Áp lực max 5.6 kg/cm2

Mỹ

2

Mô hình xử lý nước thải

 

 

3

Máy Jarrest