Lưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)
PTH KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐC: Giảng đường G1 - Trường Đại Học Nha Trang

QL: Vũ Văn Duẩn
Stt Năm sử dụng Tên máy - thiết bị Thông số kỹ thuật
(Mã hiệu, Serial số, đặc điểm kỹ thuật)
Nước SX SL Ghi chú
1 2001 Overhead Projector
(Máy chiếu qua đầu)
Eco24 Đức 1
2 2005 Biến áp 3 pha Lioa Model : NL - 10000W 1
3 2005 Biến áp 1 pha Lioa 5A 1
4 3/06 Ampe kìm Kyoritsu (kim) Nhật 7
5 Vôn mét điện tử Sanwa Model CD721 Nhật 14
6 Động cơ Yung Shun 1 pha, 1/4 HP, 1450 rpm
model 2005 yung shun
7
7 Biến áp tự ngẫu Lioa 1 pha. 7
8 Biến áp cách ly 1 pha, KDK in 110/220V
out 6/9/12/15/18/24; 7A KDK
7
9 Động cơ Chen Ho  3 pha; 1/4HP, 0,2kW/220/380
 1390rpm; ∆/Y.  No 05-12 
Đ.Loan 7
10 Áp tô mát chống giật
Mitsubishi
3 phaModel: NV30-CS Nhật  7
11 Áp tô mát chống giật
National
1 pha
Model:BJJ 230228    
Nhật  7
12 Áp tô mát chống giật
Mitsubishi
3 pha Model:
NV63-CW (5 cái)
NV100-SP (1 cái)
NV50-CP (1 cái)
Nhật 5
1
1
13 14/8/07 Ampe kìm kim Model 2608A, Kyoritsu Nhật 19
14 14/8/07 Vôn mét điện tử Model CD 771 Sanwa Nhật 26
15 14/8/07 Động cơ 1 pha yung shun Model 2007 VN 13
16 14/8/07 Biến áp tự ngẫu Lioa 1 pha, cap 1000VA/ in 220V VN 13
17 14/8/07 Biến áp cách ly 1 pha KDK  VN 13 10 cái 8A,
3 cái 7A
18 14/8/07 Động cơ 3 pha 1/4HP/220/380V/Δ/Y VN 13
19 14/8/07 Áp tô mát chống giật 3 pha, Model:  NV30 - CS
 Mitsubishi
nhật 14
20 14/8/07 Áp tô mát chống giật 1 pha, Pansonic nhật 13
21 14/8/07 Áp tô mát chống giật 3 pha, Model:  NV63 - CW
 Mitsubishi
nhật 13
22 Khoan điện Hitachi 550W, 50-60HZ
N umber JN 60225
1