1.  Thông tin cá nhân

- Họ và tên: ĐỖ XUÂN LỘC

- Ngày sinh: 01/8/1987

- Giới tính: Nam

- Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy

- Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

- Đơn vị: Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành, trường Đại học Nha Trang

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa

- Điện thoại: 0978.595711

- Email: locdx@ntu.edu.vn

2.  Quá trình đào tạo

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

2006-2011

Trường Đại học Nha Trang

Công nghệ Chế tạo máy

Kỹ sư

3.  Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2011- nay

Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành, trường Đại học Nha Trang

Cán bộ kỹ thuật

4.  Năng lực chuyên môn

-  Tư vấn, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc/thiết bị thí nghiệm các chuyên ngành sinh học, chế biến, cơ khí, môi trường, nuôi trồng, …

-  Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp, điện gia dụng, …

-  Thiết kế, thi công các công trình điện, cơ khí.