1.  Thông tin cá nhân

-  Họ và tên: LÊ THIÊN SA

-  Ngày sinh: 1980

-  Giới tính: Nữ

-  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

-  Đơn vị công tác: Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

-  Nhiệm vụ: Quản lý PTN Công nghệ Thực phẩm

-  Địa điểm: khu nhà E  - Trường Đại học Nha Trang

-  Điện thoại: 0983006580

-  Email: salt@ntu.edu.vn

2.  Năng lực chuyên môn

-  Kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật thực phẩm, mẫu nước (TPCColiform, Staphylococcus, Salmonela, Vibrio, Listeria, E.coli…)

- Phân tích dư lượng thuốc kháng sinh trong thực phẩm bằng thiết bị Elisa

- Tổ chức và đánh giá chất lượng sản phẩm thực phẩm bằng các phương pháp cảm quan thực phẩm (TCVN 3215_79, QDA, QIM, Tory…)

- Phát triển các sản phẩm thực phẩm

3.  Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đề tài – dự án:

Chủ nhiệm: Đề tài NCKH cấp trường ““Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất thịt heo hun khói bằng thiết bị QWZ 1/1 Smoke house”

Tham gia:

 - CTV đề tài KC.07.11/11-15 “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm”,

- Nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới quá trình tạo vi nang” và “ Nghiên cứu mức độ phân giải/giải phóng hoạt chất trong vi nang chitosan ra môi trường trong các điều kiện khác nhau”

- Nghiên cứu đồng hóa nhũ tương chitosan quy mô 1-5 l/mẻ” và chuyên đề “xây dựng phương pháp tạo nhũ tương dầu gấc- chitosan quy mô 1-5 l/mẻ” thuộc đề tài kc07.11/11-15 nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi nang chứa hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học ứng dụng trong sản xuất thực phẩm

Bài báo trong nước:

Ứng dụng vi nang dầu gấc