CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017 

DO XUAN LOC 8/21/2017 4:00:39 PM
Ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.
          Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm và phòng Thảo luận, 2 hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị của Trung tâm đã tổ chức họp xét duyệt 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị cho 2 viên chức của Trung tâm:

           1, Giải pháp: "Trang bị hệ thống làm mát (hở) cho phanh thủy lực DYNOmite 13 dual-rotor tại phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong" - Tác giả: Lê Xuân Chí.

           2, Giải pháp: "Xây dựng biểu mẫu quy trình kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật phục vụ đào tạo và NCKH tại phòng thí nghiệm Vi sinh" - Tác giả : Đỗ Thị Ánh Hòa.

          Các thành viên hội đồng: Lãnh đạo đơn vị là Chủ tịch hội đồng và một số viên chức trong Trung tâm có chuyên môn liên quan đến giải pháp xét duyệt là thành viên. Ngoài ra còn có các thầy cô có chuyên môn liên quan đến từ các bộ môn trong Trường làm ủy viên hội đống.

          Hội đồng sáng kiến cấp đơn vị đã thống nhất công nhận 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị.

Các tin cùng thể loại
+ Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị
+ Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014
+ Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
+ Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016