Chi tiết thông báo
Minimize

Tham dự buổi trao đổi "An toàn phòng thí nghiệm"
11/27/2018 2:11:45 PM

Để nâng cao công tác phục vụ và an toàn tại các PTN và các thiết bị cao, Tổ BDSC TB xin thông báo và kính mời các đ/c trong TT TNTH, HVCH, NCS, SV tham gia buổi trao đổi về "An toàn phòng thí nghiệm". Cụ thể như sau:

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 30/11/2018 (Thứ 6)

- Địa điểm: Phòng họp số 4

- Thành phần: Toàn thể CBVC Trung tâm TN-TH, HVCH, NCS, sinh viên và cán bộ làm việc tại các PTN do TT TN-TH quản lý.

- Các nội dung của buổi:

1, Nội quy, quy định và công tác vệ sinh tại PTN.

2, An toàn hóa chất tại PTN.

3, Sử dụng các thiết bị tại Khu Công nghệ cao.

4, An toàn khi sử dụng điện tại PTN.

5, Trao đổi của người tham dự.

Trân trọng ./.