Chi tiết thông báo
Minimize

Tiếp nhận Hướng dẫn sử dụng, vận hành gói thiết bị PTN Hóa 2019
9/3/2019 2:30:07 PM

Tiếp nhận Hướng dẫn sử dụng, vận hành gói thiết bị PTN Hóa 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 thứ 4 ngày 04/9/2019.

- Địa điểm: Phòng thí nghiệm Hóa (Văn phòng khoa Xây dựng cũ cạnh Hội trường 2).

- Thành phần: GV hướng dẫn thực hành môn Hóa học, Viên chức quản lý PTN, CBGV và sinh viên liên quan có nhu cầu, ...

Trân trọng thông báo ./.