Chi tiết thông báo
Minimize

Tổng kết hoạt động Công đoàn Trung tâm năm học 2018-2019
9/10/2019 2:12:34 PM

Thông báo "Tổng kết hoạt động Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành năm học 2018-2019 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn năm học 2019- 2020". Cụ thể:

- Thời gian: 08 giờ 00" thứ 4 ngày 11/9/2019.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm TN-TH, tầng 2 tòa nhà B3 - Trường Đại học Nha Trang.

- Thành phần: Toàn thể công đoàn viên Trung tâm.

Trân trọng ./.