Sơ đồ vị trí máy/thiết bị


Lưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)


PTH KỸ THUẬT ĐO

ĐC: Gần Xưởng Cơ khí trường Đại Học Nha Trang

QL: Phí Công Thuyên