Lưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)

Stt Năm sử dụng Tên tài sản Thông số kỹ thuật Nước SX SL Ghi chú
1 1/1/03 Máy tính CMS P.IV,1.6GHz,128MBR 30Gb.HDD VN 5
2 5/1/03 T.Bị Chính T.Tập ĐTSố DTS-21N VN 10
MODUIE DE202N VN 10
MODUIE DE204 VN 10
MODUIE DE205N VN 10
MODUIE DE206N VN 10
MODUIE DE209N VN 10
MODUIE DE211N VN 10
MODUIE DE212N VN 10
Bread board VN 10
Phụ tùng dây cắm jack VN 10
3 5/1/03 T.bị chính T.Tập Đo lường C.Biến MTS-41N VN 5 bộ
MODUIE SME-401N VN 5
MODUIE SME-403N đo nhiệt VN 5
MODUIE SME-403N tọa độ VN 5
MODUIE SME-405N VN 5
MODUIE SME-406N VN 5
MODUIE SME-407N VN 5
MODUIE SME-410N VN 5
MODUIE SME-412N VN 5
Bread board VN 5
5/1/03 Phụ tùng cảm biến nhiệt PT100 5
4 5/1/03 T.Bị Chính TT. Vi xử lý UPTS - 31 VN 5
MODUIE MPE-300 VN 5
MODUIE MPE-301 VN 5
MODUIE MPE-302 VN 5
MODUIE MPE-303 VN 5
MODUIE MPE-304 VN 5
MODUIE MPE-305 VN 5
MODUIE MPE-306 VN 5
MODUIE MPE-307 VN 5
Phụ kiện 25p-25p VN 2

9p-25p VN 3
Card giao diện PC Bus -2 VN 5
Bread board VN 5
5 3/9/11 ổ cắm điện Clipspal 3 chấu 32
6 Bộ dụng cụ sữa chữa C827 9
7 Dụng cụ kiểm tra mạng TTK1250 1
8 Bộ thục tập hệ vxl 16 bit 5
9 Thực tập hệ đa xử lý 1
10 Dao động ký V-252 HITACHI 9
Dao động ký DL-1620 YOKOGAWA 1
Giao diện kết nối USP & GP -TB 0
Máy nạp chương trình SP-280U 1