Lưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)

PTH AUDIO - VIDEO

ĐC: Giảng đường G1 - Trường Đại Học Nha Trang

QL: Vũ Văn DuẩnStt Tên máy - thiết bị Thông số kỹ thuật Nước SX SL Ghi chú
1 Mô hình Tivi màu CRT dàn trải
Pintex PS 200  ĐL 2
2 Mô hình Tivi màu LCD dàn trải
HITACH V252 
3
3 Mô hình DVD dàn trải có chức năng ghi đĩa
HITACH V252
5
4 Mô hình Ampli dàn trải
HITACH VC 6523 
1
5
Mô hình Audio dàn trải