Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020 

Phạm Trọng Hợp 11/26/2019 4:44:12 PM
QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020
QĐ MGHP và HTCPHT 12019: file đính kèm
DSSV nhận MGHP 12019: file đính kèm
DSSV nhận HTCPHT 12019: file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí HT HKII 19-20
+ Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019
+ Quyết định và DSSV đạt hỗ trợ chi phí học tập & MGHP HKI2018-2019
+ Thông báo V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017
+ QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV HKII 2011-2012
+ THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO HSSV THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH HKI NĂM HỌC 2014-2015
+ HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DIỆN CHÍNH SÁCH CỦA SV NĂM HỌC 2015-2016
+ Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017
+ Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỀ VIỆC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN HKI NĂM HỌC 2015-2016
+ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XÁC NHẬN ĐANG HỌC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN ĐƯỢC MGHP & HỖ TRỢ CPHT HKII NĂM HỌC 2015-2016
+ Quyết định và Danh sách SV được MGHP HKII 2016-2017
+ Quyết định và Danh sách SV đạt HTCPHT HKII 2016-2017
+ Quyết định và DSSV đạt MGHP và HTCPHT HKI năm học 2017-2018
+ Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018