Nội dung văn bản
Minimize
Quyết định Số: 853/QĐ-TTg 990 10/6/2016 1:58:03 PM
 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY VÀ LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 990 6/2/2016 11:02:31 AM
 Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 990 6/2/2016 10:50:15 AM
 Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Quy chế công tác sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành 990 4/11/2016 4:04:04 PM
 Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
Quy chế Công tác sinh viên 2015-ĐHNT 990 12/31/2015 3:34:24 PM
 Quy chế này áp dụng từ năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy tuyển sinh đào tạo theo học chế tín chỉ. Tất cả các quy định trước đây trái với quy chế này đều được baĩ bỏ.
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy 990 12/31/2015 3:27:17 PM
 Quy chế này được áp dụng từ năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy tuyển sinh đào tạo theo học chế tín chỉ.
Các văn bản liên Bộ 89 2/11/2014 10:24:47 AM
Văn bản của Trường Đại học Nha Trang 89 2/11/2014 10:14:24 AM
Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HS, SV trong các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TC chuyên nghiệp 89 2/11/2014 10:10:26 AM
Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về việc đánh giá công tác HS, SV của các trường ĐH, CĐ và TC chuyên nghiệp. 89 2/11/2014 10:08:41 AM
Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 19 tin)
 TitleCategoryDescription
QĐ Tốt nghiệp ĐH-CĐ, số 668 ngày 07/07/2014Đại học - Cao đẳngChính thức
QĐ Tốt nghiệp bổ sung ĐH-CĐ, số 669 ngày 18/07/2014Đại học - Cao đẳngBổ sung