SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH AN TOÀN GIAO THÔNG
VÀ THAM GIA CUỘC THI AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN

Đoàn khoa Xây dựng phát động công trình thanh niên "giữ gìn trật tự giao thông trước cổng trường ĐH Nha Trang vào giờ cao điểm". 89 3/27/2014 10:37:42 AM
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông của trường Đại học Nha Trang - năm 2014 89 2/26/2014 10:28:42 AM
 Số: 95 /KH-ĐHNT, ngày 26 tháng 02 năm 2014.
Số: 19/KH-BGDĐT, ngày 15 tháng 01năm 2014 89 2/14/2014 4:39:02 PM
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2014
Đoàn viên Viện Công nghệ sinh hoạt & Môi trường Tổ chức “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” ngày 17-11- 2013 89 11/27/2013 4:24:14 PM
Số: 52/2007/CT-BGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2007 89 11/27/2013 4:13:00 PM
 CHỈ THỊ Về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục
Số: 88/NQ-CP,ngày 24 tháng 08 năm 2011 89 11/27/2013 3:39:21 PM
 NGHỊ QUYẾT "VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG "
Ban chỉ đạo An toàn Giao thông của trường Đại học Nha Trang 89 11/27/2013 3:05:59 PM
THÔNG BÁO: BAN AN TOÀN GIAO THÔNG NHÀ TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG TOÀN THỂ HỌC SINH,SINH VIÊN THAM GIA CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN” 89 11/27/2013 2:58:39 PM
 Nhằm tạo cơ hội, môi trường, sân chơi cho các bạn Học sinh, Sinh viên nói chung tham gia trực tiếp nhìn nhận, ghi lại những hình ảnh bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày khi tham gia giao thông từ đó xây dựng ý thức khi tham gia giao thông, gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc Gia phối hợp với báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông qua góc nhìn sinh viên”.
Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư 89 11/27/2013 2:32:57 PM
 "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông "
Tham gia Cuộc thi An toàn Giao thông dưới góc nhìn Sinh viên 89 11/27/2013 2:24:18 PM