PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tống văn Toản
 Phạm Trọng Hợp
Nguyễn Ngọc Đoan
Vũ Thị Yến
Nguyễn Công Ngọc

Ngô Ngọc Anh
Nguyễn Thị Huệ

Khen thưởng
Minimize
 TitleDescriptionCategory
Quyết định 825/QĐ-ĐHNT ngày 27/9/201604 sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất được Nhà trường khen thưởng2016
Quyết định 817/QĐ-ĐHNT ngày 26/9/2016Quyết định này Phó Hiệu trưởng Quách Hoài Nam đã ký2015-2016
Quyết định và Danh sách khen thưởng năm học 2016-2017Khen thưởng cho 3220 Sinh viên có thành tích học tập tiên tiến. Trong đó có 185SV xuất sắc, giỏi cả năm,466SV xuất sắc, giỏi một HK2016-2017
Quyết định 828/QĐ-ĐHNT về khen thưởng sinh viên tốt nghiệp 2017Khen thưởng 109 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, giỏi và sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn khóa học 2013-2017 đại học và 2014-2017 cao đẳng9/2017
QD số: 878/QĐ-ĐHNT, 29/9/2015v/v khen thưởng HSSV năm học 2014-20152014-2015
Khen thưởng sinh viên K59 có điểm cao trong kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng 201703 SV có thành tích cao trong kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng 2017 đã được Nhà trường khen thưởng.2017
Danh sách khen thưởng năm học 2015-2016Danh sách này kèm theo QĐ số 817/QĐ-ĐHNT ngày 26/9/2016 do Phó Hiệu trưởng Quách Hoài Nam ddax kys2015-2016
QĐ số: 688/QĐ-ĐHNT, 15/7/2014Vv khen thưởng học sinh, sinh viên tốt nghiệp khóa học 2011-20142013-2014
QĐ số: 1187/QĐ-ĐHNT, 25 / 9 / 2013V/v khen thưởng học sinh, sinh viên năm học 2013-20142012-2013
Thông báo cảnh báo kết quả học tập
Minimize
 TitleDescriptionCategory
TB số:215 /ĐHNT,10 / 4 / 2014cảnh báo kết quả học tập của sinh viên Học kỳ I năm học 2013 - 20142013-2014
TB số:47 TB/ĐHNT, 3 / 9 / 2013Cảnh báo kết quả học tập sinh viên học kỳ II năm học 2012-20132012-2013
Quyết định Kỷ luật
Minimize
 TitleDescriptionCategory
QĐ số:371/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Đỗ Xuân An2013-2014
QĐ số:370/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Hoàng Thị Gái2013-2014
QĐ số:369/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Phạm Thông2013-2014
QĐ số:368/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Lê Đức Tỵ2013-2014
QĐ số:307/QQĐ-ĐHNT, 7/ 4/ 2014 xóa tên đối với học sinh, sinh viên bỏ học không có lý do2013-2014
QĐ số:306/QĐ-ĐHNT, 7/4 /2014 Buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo2013-2014
QĐ số:1259/QĐ-ĐHNT,30 / 9/ 2013 buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo2012-2013
QĐ số :1260/QĐ-ĐHNT, 30/9/2013xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo.2012-2013
QĐ số : 1258/QĐ-ĐHNT, 30 / 9 / 2013xóa tên đối với học sinh, sinh viên bỏ học không có lý do2012-2013