NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 990 6/9/2016 9:39:44 AM
 Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 990 6/9/2016 9:36:38 AM
 Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
Sổ tay sinh viên khóa 56 89 2/12/2014 8:08:23 AM
Quy trình xử lý công việc 89 12/28/2013 2:21:06 PM
Thông báo: về nộp các loại giấy tờ thuộc diện chính sách cho phòng CTSV 89 10/3/2013 4:04:49 PM
 Nộp các loại giấy tờ trên cho cô Ngọc Anh Phòng CTSV ( bản chính và bản phô tô công chứng của chính quyền địa phương)
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT,ngày 22 tháng 01 năm 2013 89 9/17/2013 11:17:35 AM
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
Nghị định Số: 74/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 07 năm 2013 89 9/6/2013 7:22:51 AM
 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015
Quyết định số 829 QĐ/ĐHNT, ngày 10/7/2013 v/v Điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014 89 9/5/2013 4:49:40 PM
 Điều chỉnh mức thu học phí các loại hình đào tạo của trường Đại học Nha Trang áp dung từ học kỳ I năm học 2013-2014
ĐƠN XIN HỌC LẠI 89 8/14/2013 11:30:50 AM
ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC 89 8/14/2013 11:26:01 AM
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 43 tin)