Ban tổ chức
Minimize

1.Đ/c Tống Văn Toản Trưởng PCTSV-Trưởng ban


2.Đ/c Trần Trọng Đạo  Q. Trưởng Khoa KHCT-P. Trưởng ban

3.Đ/c Lê Phương Chung - Ủy viên


4.Đ/c Đỗ Quốc Việt Chủ tịch - Ủy viên


5.Đ/c Lê Hoài Nam P.Giám đốc TTPVTH - Ủy viên
Thông báo cuộc thi
Minimize

Danh dách thí sinh đang học dự thi đã gửi bài cho Ban tổ chức
Minimize
 TitleDescriptionCategoryModified Date
"Viết về mái trường DH Nha Trang thân yêu" - Nguyễn Tiến DũngNguyễn Tiến Dũng - 53.DDTVăn xuôi9/23/2014
Những kỷ niệm trong tôi về mái trường ĐH Nha TrangNguyễn Duy Phước - 53.NTTSCảm xúc9/23/2014
Đời sinh viênNguyễn Văn Trường - 53.CNTP-1Thơ9/11/2014
Tự hào Trường taNguyễn Văn Trường - 53.CNTP-1Thơ9/9/2014
Bài viết: "Viết về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu" Trà Ngô Thùy DươngCảm xúc9/8/2014
Cảm nhận trong tôi về Trường Đại học Nha TrangThái Thị HuyềnCảm xúc9/8/2014
Tự hào là sinh viên NTUCao Thị Thúy ViVăn xuôi9/8/2014
Kỷ niệm về thầy côNguyễn Thị Minh TùyCảm tưởng9/11/2014
Đại học Nha Trang, bốn năm một chặng đường.Nguyễn Mạnh HùngCảm xúc9/9/2014
Viết về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu - Nguyễn Quang LộcNguyễn Quang LộcCảm xúc9/9/2014
2 năm ?Nguễn Thị Bích -54.NTTSCảm xúc9/9/2014
Ôi ! Trường tôi.Đỗ Thị Trinh-53.CNTP-2Thơ9/9/2014
Thư gửi BaĐỗ Thị Trinh-53CNTP-2Cảm xúc9/9/2014
Nha Trang University, nơi tôi bắt đầu những ước mơLê Thái Văn-55C.QTKD Cảm xúc9/9/2014
Danh sách cựu sinh viên gửi bài dự thi
Minimize
 TitleDescriptionCategoryModified Date
Cảm xúcVõ Thị Mỹ DungCảm xúc9/23/2014
Danh sách cán bộ viên chức gửi bài dự thi
Minimize
 TitleCategoryModified Date