SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH AN TOÀN GIAO THÔNG
VÀ THAM GIA CUỘC THI AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông của trường Đại học Nha Trang - năm 2014 Le Hoai Nam 2/26/2014 10:28:42 AM
 Số: 95 /KH-ĐHNT, ngày 26 tháng 02 năm 2014.
THÔNG BÁO: BAN AN TOÀN GIAO THÔNG NHÀ TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG TOÀN THỂ HỌC SINH,SINH VIÊN THAM GIA CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN” Le Hoai Nam 11/27/2013 2:58:39 PM
 Nhằm tạo cơ hội, môi trường, sân chơi cho các bạn Học sinh, Sinh viên nói chung tham gia trực tiếp nhìn nhận, ghi lại những hình ảnh bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày khi tham gia giao thông từ đó xây dựng ý thức khi tham gia giao thông, gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc Gia phối hợp với báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông qua góc nhìn sinh viên”.