CHI BỘ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Le Hoai Nam 5/29/2012 10:12:49 AM
Bí thư Chi bộ: Đỗ Quốc Việt

CHI BỘ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổ đảng viên chức

 

Đồng chí: Tống Văn Toản
·     Địa chỉ:Nhà Hiệu bộ - Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
·     Điện thoại:  0983208112
·     Email:


 
 
Đồng chí: Lê Hoài Nam
.     Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
·     Điện thoại: 0905130745
·     Email:  namlh059@gmail.com 
Đảng viên: Vũ Thị Yến

Địa chỉ: Nhà hiệu bộ- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan: 2221900.

 

Đảng viên: Nguyễn Thi Huệ
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại: 0914086128
Email: huethai.ntu@gmail.com 


Xem tại đây


Các tin cùng thể loại