Nội dung văn bản
Minimize
Các văn bản liên Bộ 

Le Hoai Nam 2/11/2014 10:24:47 AMI. Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT,ngày 22 tháng 01 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.


II. Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.


III. Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 19/4/2012
V/v Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử "Vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 
IV. Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 
V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

 
V. Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BL ĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998.
Vv Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mụcI phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH.
 
VI. Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BLĐ-TB&XH-BGD& ĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006.
 Vv 

Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo 

đối với người có công với cách mạng và con của họ.VII. Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDDTBXH, ngày 30 tháng 05 năm 2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CPCác tin cùng thể loại
+ THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

 TitleCategoryDescription
QĐ Tốt nghiệp ĐH-CĐ, số 668 ngày 07/07/2014Đại học - Cao đẳngChính thức
QĐ Tốt nghiệp bổ sung ĐH-CĐ, số 669 ngày 18/07/2014Đại học - Cao đẳngBổ sung