Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo tuyển dụng kỹ sư cơ điện tử làm việc cho Xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ
12/13/2016 9:13:48 PM

Xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ - Chi nhánh Công ty cổ phần xây dung cầu đường Sài Gòn

cần tuyển kỹ sư cơ điện tử và các kỹ sư khác làm việc tại hầm đường bộ Đèo Cả.

Chi tiết xem thông báo đính kèm