Chi tiết thông báo
Minimize

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - VIETTEL KHÁNH HÒA
8/14/2019 5:10:31 PM

TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL - CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL KHÁNH HÒA

Cần tuyển: nhân viên điện lạnh
Chi tiết vui lòng xem (file đính kèm)

Trân trọng!