Minimize

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG PHÁP KHÓA 56
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015


 

TT

Mã lớp

Môn học

TC

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Phòng

Thời gian BĐ

Thời gian KT

Giáo viên

1

56KD_DL

Tiếng Pháp

3

 

 

 

 

3,4

3,4

G2.104

14/11/14

18/01/15

Nguyễn Duy Sự

2

56KD_DL

Tiếng Pháp

3

3,4

1,2

 

 

 

 

G2.104

17/11/14

18/01/15

Cô Hiền (CĐSP)

3

56KD_DL

Tiếng Pháp

 

3,4

1,2

 

 

8,9

8,9

G2.104

17/11/14

18/01/15

Benjamin Pavy

Ghi chú : Bắt đầu từ ngày 19/01/2015 SV thi HK 1, thầy Sự còn thiếu 5 tiết, cô Hiền thiếu 9 tiết.
Trong quá trình dạy GV sẽ sắp xếp thời gian dạy bù đủ 45 tiết cho SV và kết thúc vào ngày 18/01/2014.