Minimize

DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ

Năm 2013 :

1. Nguyễn Văn Mạnh và Lê Chí Công (2013). Chất lượng điểm đến : Nghiên cứu so sánh giữa hai thành phố du lịch biển Việt Nam, tạp chí Phát triển Kinh tế - Đại học Kinh tế TP. HCM.

2. Phạm Hồng Mạnh và Đồng Trung Chính (2013). Tái cấu trúc tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước :Một số khuyến nghị, Tạp chí Kinh tế và dự báo số 6 tháng 3/2013

3. Phạm Hồng Mạnh và Đồng Trung Chính (2013). Điều gì ảnh hưởng đến ý định vay của hộ Kinh tế, Tạp chí Kinh tế và dự báo số 8 tháng 4/2013

4. Phạm Hồng Mạnh (2013). Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam- thách thức và khuyến nghị, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 85 tháng 4/2013

Năm 2012:

1. Trương Hoàng Lâm và Đỗ Thị Thanh Vinh (2012). Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó của nhân viên. Trường hợp của Công ty Hệ thống thông tin FPT , Tạp chí “Kinh tế và phát triển”

2. Lê Thị Mỹ Sương và Đỗ Thị Thanh Vinh (2012). Chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Hậu Giang. Thực trạng và giải pháp, Tạp chí “Lao động và xã hội”

3. Hồ Huy Tựu và Nguyễn Hồng Liêm (2012). Sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty Du lịch Khánh Hòa. Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM.

4. Hồ Huy Tựu và Trần Thị Ái Cẩm (2012). Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với TP. Nha Trang. Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM.

5. Lê Chí Công (2012). Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững trong kinh doanh du lịch Khánh Hòa, Tạp chí Quản lý Kinh tế

6. Lê Công Hoa và Lê Chí Công (2012). Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại Việt Nam , Tạp chí Phát triển kinh tế.

7. Trần Đại Quân và Nguyễn Văn Ngọc (2012). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoã mãn công việc của giáo viên trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Tạp chí “Khoa học – Công nghệ Thuỷ sản”

8. Quách Thị Khánh Ngọc và Trương Quốc Hảo (2012). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng vốn vay của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tập chí “Kinh tế và quản trị Kinh doanh”

9. Lê Kim Long và Ngô Thị Ngọc Bích (2012). Đo lường sự thoã mãn công việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang, Tạp chí “Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”

10. Hồ Huy Tựu và Nguyễn Xuân Thọ (2012). Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến và cảm nhận rủi ro đến ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách đối với khu du lịch Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Kinh tế  và QTKD Thái Nguyên.

11. Nguyễn Thanh Liêm và Đỗ Thị Thanh Vinh (2012). Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động tại Cần Thơ, tạp chí “CNTT&TT kỳ 1 tháng 9/2012”