Minimize
Đào tạo  
Diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp" Chương trình đào tạo song ngữ về Quản trị, với 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch được thực hiện bởi sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ, sự hợp tác của các trường đại học đối tác ở Pháp. 9/16/2014 10:04:57 AM
NC KH & HT Đối ngoại  
Hội thảo khoa học “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”. Ngày 23/01/2015, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”. Hội thảo được đồng phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Luật với Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang. 1/30/2015 3:00:26 PM
Hoạt động Đảng, Đoàn thể  
Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2017Ngày 06/4/2015, Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế đã diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 4/14/2015 11:00:37 AM
Tin tức khác  
GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT THÁITheo tinh thần hợp tác giữa trường Đại học Nha Trang và Đại học Udon Thani, vào lúc 19h00 ngày 5/4/2014 Bộ môn Quản trị Du lịch tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa Việt Thái” với mục đích tạo cơ hội cho sinh viên hai trường được giao lưu, gặp gỡ , trao đổi văn hóa và những kiến thức về du lịch Việt Nam và Thái Lan. Hơn thế nữa là xây dựng và nâng cao tình hữu nghị, đoàn kết giữa sinh viên hai nước. 4/11/2014 3:06:32 PM