Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Quy 3 năm 2020
9/22/2020 4:09:00 PM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Quý 3 năm 2020 cụ thể như sau:
Hội đồng 1: 8h00 ngày  03/10/2020 tại phòng NDN.809 (tòa nhà 12 tầng đường Tôn Thất Tùng)
Hội đồng 2: 14h00 ngày 03/10/2020 tại phòng NDN.809 (tòa nhà 12 tầng đường Tôn Thất Tùng)
Học viên nộp 5 cuốn đề cương về VP Khoa Kinh tế  để chuyển cho các thành viên hội đồng, hạn cuối 16h30 ngày 30/9/2020.
Học viên lưu ý chuẩn bị slide để trình bày trước hội đồng