Chi tiết thông báo
Minimize

Nhận xét, góp ý Hội đồng xét duyệt đề cương Đợt 2/Q2/2020 (HĐ3)
7/21/2020 10:10:17 AM

Anh/chị Học viên đã bảo vệ đề cương lưu ý một số công việc sau:
-Hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng. (Xem file)
- Cập nhật lại tên đề tài và file đề cương  đã được HĐ thông qua vào hệ thống phần mềm (Đợt I tháng 3/2020- liên hệ phòng Đào tạo SĐH để được hướng dẫn nếu cần thiết), lưu ý lỗi chính tả, không viết tắt, không viết chữ in.
- Nộp 01 cuốn đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD hạn cuối 8h00 ngày 10/8/2020 
để trình Nhà trường ra QĐ giao đề tài luận văn.
Học viên nộp sau thời gian trên sẽ chờ ra QĐ cùng đợt xét duyệt đề cương lần sau.