Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Quý III năm 2020
9/29/2020 9:41:30 AM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ Quý 3 năm 2020  vào 2 ngày 09 và 10 tháng 10 năm 2020 - địa điểm Nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang. Anh/chị học viên xem lịch tại đây: Xem file