Chi tiết tin
Minimize
Diễn đàn "Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt và du học Pháp" Khoa Kinh Tế 9/16/2014 10:04:57 AM
 Chương trình đào tạo song ngữ về Quản trị, với 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch được thực hiện bởi sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ, sự hợp tác của các trường đại học đối tác ở Pháp.
Đổi mới phương pháp đánh giá trong đào tạo tín chỉ : Mời doanh nghiệp du lịch tham gia đánh giá thực hành, thực tập của sinh viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K52 Khoa Kinh Tế 1/20/2014 12:10:15 AM
 Thực hiện chủ trương đổi mới trong giảng dạy và đánh giá tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng ngày càng cao nhu cầu xã hội, Bộ môn Quản trị Du lịch đã tổ chức mời doanh nghiệp tham gia đánh giá thực hành, thực tập giáo trình của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 52.
Chiêu sinh lớp Cử nhân song ngữ Pháp-Việt ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch Khoa Kinh Tế 7/17/2013 10:50:13 AM
 Khoa Kinh tế trường ĐH Nha Trang tổ chức chiêu sinh lớp Cử nhân song ngữ Pháp-Việt chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch bắt đầu từ năm học 2013-2014
Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Khoa Kinh Tế 3/20/2013 11:15:29 AM
 Giới thiệu ngành Kinh tế & Quản lý Thủy sản, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại
Đăng ký hoạt động đổi mới công tác giảng dạy năm học 2011-2012 Khoa Kinh Tế 5/22/2012 10:56:23 PM
 Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là công việc thường xuyên đối với mỗi giảng viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Hàng năm, vào đầu năm học khoa và bộ môn tổ chức đăng ký các hoạt động đổi mới công tác giảng dạy.