Minimize

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC TS

STT

Họ và

Tên

Khoá

Nơi công tác

Điện thoại

1

Nguyễn Ngọc

Xuân

342

Phạm Văn

An


Chi cục BVNLTS Phú Yên

0914.046958

3

Trương Hải

An


Trung tâm tàu cá

058.825329

4

Vũ Tuấn

Anh


Viện Hải Dương Học

058.590208
058.886990

5

Bắc


Cảng Nha Trang


6

Nguyễn Công

Bân


Trung học thuỷ sản II Tp HCM

08.8010706

7

Nguyễn Văn

Bân


Sở thuỷ sản Nghệ An

038.562409

8

Nguyễn Quí

Bằng058.888145

9

Nguyễn Duy

Biên

19

TH thuỷ sản II Tp HCM


10

Nguyễn Công

Bình


Sở thuỷ sản Bình Định

056.893074

11

Nguyễn Văn

Bôn


Viện NCHS Hải Phòng


12

Huỳnh Thiện

Chí


Hưu trí

08.7431485
0903.707747

13

Đỗ Văn

Chính

27

Văn phòng UBND huyện Sông Cầu


14

Phạm Văn

Chương


Cảng vụ Nha Trang

0913.416275

15

Nguyễn Đình

Cương


Sở Thủy Sản Quãng Ngãi

055.822232

16

Lê Minh

Cường


CTTNHH


17

Trần Như

Cường

30

Sở thuỷ sản


18

Nguyễn Thành

Cường


Chi cục BVNLTS BRVT

064.825500

19

Nguyễn Văn

Đạm


CTTNHH

0903.503810

20

Nguyễn Văn

Đào


Chi cục BVNLTS


21

Nguyễn Văn

Điển


Cty cổ phần Thủy sản Quỳnh Lưu

038.865805
0913.338240

22

Huỳnh Văn

Điển


Sở Thủy Sản Bình Thuận

0918.590068

23

Nguyễn

Đỉnh

2224

Huỳnh Ngọc

Định


Công Ty Thép Cửu Long

08.87541381+105

25

Nguyễn Bá

Xuân

Viện Hải Dương Học Nha Trang

26

Quách Tử

Đoàn

07

Nghỉ hưu


27

Nguyễn Đại

Đồng


Cty hàng hải Đông Đô

058.832544

28

Võ Khắc

Én


Chi cục BVNLTS Khánh Hòa

058.812475

29

Nguyễn Bữu

Gioãn


TT khuyến ngư Quãng Ngãi

0913.476631

30

Nguyễn Văn


Phòng kinh tế Kiên Hải- Kiên Giang

0918.123237

31

Hà Thanh


Cty TNHH Hải Hà

064.580218
0903.921293

32

Lê Thế

Hải

22

Cty quản lý cảng cá


33

Phan Thanh

Hanh


Sở thuỷ sản Bình Thuận

062.822797

34

Đinh Văn

Hảo


Chi cục BVNLTS Bình Thuận

0918.148647

35

Trần Văn

Hiến

3036

Lê Đình Thi

Hổ


Cty TNHH Đào Nguyên

0908.350925

37

Đặng Văn

Hoà


Phòng NN&PTNT Sông Cầu

0913.446960

38

Hồ Phước

Hoàn


TT Khuyến ngư &BVNLTS Bình ĐỊnh

056.892259
0913.454035

39

Trần Thái

Hoàng


Sở Thủy Sản Bình Thuận

0913.173645

40

Phan Huy

Hoàng


Sở Thủy Sản Quãng Ngãi

0914.174786

41

Phan Thanh

Hoàng

1942

Trần Thanh

Hoàng

28

Cty quản lý cá Khánh Hoà

058.820236

43

Nguyễn Minh

Huân


Khách Sạn Thái Bình Nha Trang

0905.116671

44

Bùi Văn

Hùng


Khu Du Lịch Bảo Đại

058.811361

45

Lê Trần Nguyên

Hùng


Bộ Thủy Sản

0904.113522

46

Nguyễn Anh

Hùng


TT Kuyến ngư Quỳnh Lưu

038.864758

47

Vũ Văn

Hùng


Inlaco Sài Gòn- Vinelines

031.751933
0983.174937

48

Nguyễn Thất

Hùng


Nghỉ hưu


49

Nguyễn Ngọc

Hùng


Cty Vitraschart

056.791244

50

Nguyễn Vinh

Huyên

11

Ban kinh tế TW


51

Võ Duy

Huynh


Hưu

058.510735

52

Nguyễn Văn

Ích

19

XN Khai thác

882016

53

Nguyễn Hoàng

Khanh


Cty TNHH DV văn hóa Đông Sơn

08.8643679

54

Dương Văn

Khanh


Sở thuỷ sản Sóc Trăng


55

Trần Ngọc

Khánh


Viện NCHS Hải Phòng

0912.588402

56

Trần Văn

Khôi


XN Khai thác

882016

57

Huỳnh Quốc

Khởi


TT Kuyến ngư Bạc Liêu

0913.990259

58

Nguyễn Thanh

Khứt


DA bảo tồn biển Nha Trang

058.822332

59

Huỳnh Trung

Kiên


Cảng Nha Trang

0903.516759

60

Trần Quang

Kiến


Chi cục BVNLTS Q. Nam

0510.852622

61

Trương

Kỉnh


BQL KBTB vịnh Nha Trang

0913.462374

62

Hồ Sĩ

Lam


TT khuyến ngư Bà Rịa- Vũng Tàu

0918.543635

63

Lê Văn

Lan


Sở thuỷ sản Bình Thuận


64

Thân Vĩnh

Liêm


Hoa tiêu Vũng Tàu

0989.011074

65

Ngô Thanh

Liêm


Cty công nghiệp thuỷ sản

0903.959084

66

Hoàng Vĩnh

Liên


Sở Thủy Sản Quản Trị (phó Giám Đốc)

053.852275
053.854917

67

Nguyễn Đình

Liêu


Làm tôm

0913.472086

68

Trần Văn

Long


Trung tâm tìm kiếm cứu nạn HHKV2

0511.826287
0913.402902

69

Nguyễn Thanh

Long


Đại Học Cần Thơ

0908.494613

70

Nguyễn

Long


Viện nghiên cứu Hải sản

031.836026

71

Nguyễn

Long


Trung tâm khuyến ngư TW

0913.073280

72

Nguyễn Chí

Lương

22

Sở thuỷ sản Nghệ An


73

Nguyễn Việt


Công Ty Hải Sản Biển Đông

0918.110128

74

Nguyễn Bá

Mện


Trung tâm khuyến ngư Thái Bình

036.836143

75

Thân Văn

Minh


TT khuyến ngư Bà Rịa- Vũng Tàu

0903.940537

76

Đăng Nguyễn

Minh

26

Cảng vụ Nha Trang

058.854191

77

Huỳnh Xuân

Minh


BQL các Khu CN Phú Yên

057.841051
0903.591727

78

Lương Hải

Minh


Cty cung ứng tàu biển TM và DV Nha Trang

058.831667

79

Lê Hoàng

Minh


CTTNHH Đại Gia


80

Nguyễn Chánh

Minh


Hoa tiêu Nha Trang

0903.554469

81

Nguyễn Văn

Minh


Cảng vụ Nha Trang

0914.071008

82

Nguyễn Văn

Mong


Sở thuỷ sản Bình Định


83

Trần Cao

Mưu


Sở Thủy sản Nghệ An

038.845373
0913.273136

84

Nguyễn Hoài

Nam


Sở Thuỷ Sản Quảng Trị

0914.001449

85

Nguyễn Thái

Nam

33

Sở thuỷ sản Quãng Nam


86

Phan Hoài

Nam

30

Nagaco

0913.723050

87

Nguyễn Đức

Nam


Sở thuỷ sản Bình Thuận

0918.043973

88

Nam


Chi cục BVNLTS Q.Ninh

0913.354333

89

Thái Quang

Nam

30

Cty cổ phần thuỷ đặc sản Tp HCM


90

Nguyễn Văn

Nghị

27

Phòng thủy sản Ba Tri- Bến Tre

0918.166671

91

Lê Hùng

Nghĩa

18

chủ doanh nghiệp Đại Long

0913.482835

92

Vũ Kế

Nghiệp
93

Trương Công

Nguyên

28

Cảng Hòn rớ- Cty QLCC Khánh hoà

058.833625

94

Nguyễn Viết

Nhâm


Cảng Ba Ngòi- Cam Ranh


95

Trần Ngọc

Nhạn


Chi cục BVNLTS Phú Yên

057.841713

96

Huỳnh Đa

Nhanh

2497

Hồ Dũng

Nhất


UBND tỉnh Bình Thuận


98

Nguyễn Văn

Nhị

14

Nghỉ hưu

058.832940

99

Bùi Văn

Nho


Cty chế biến thủy sản XK Hải Phòng


100

Lê Đăng

Phan


Nghỉ hưu

04.5620264

101

Nguyễn Tấn

Phong


Cty TNHH TM Minh Minh

839296

102

Lưu Đức

Phú


Khách Sạn Phú Quí

058.810609

103

Đinh Thọ

Phúc


Cty cổ phần VTBiển-XNK QNinh

0913.263190

104

Lương Lê

Phương


Bộ Thuỷ Sản


105

Nguyễn Thanh

Phương

20106

Thân Văn

Qui

16

Cty quản lý cá Khánh Hoà

0905.175329

107

Vũ Đức

Quí


Trung tâm khuyến ngư Khánh Hoà


108

Nguyễn Văn

Quí


XN KT &DV thuỷ sản Khánh Hoà

0913.460296

109

Nguyễn Xuân

Quốc


Cty TNHH Đại Thuận

058.871286
0903.508292

110

Nguyễn Văn

Ra


Sở thuỷ sản Bình Thuận

0913.932236

111

Phan Xuân

Sắc

06

Giáo viên toán

036.883722

112

Nguyễn Tấn

Sâm

27

Huyện Ninh Hoà


113

Từ Sĩ

Sầm

18

XN Khai thác

882016

114

Phan Thanh

Sơn


Chi cục BVNLTS Tiền Giang

0901.230714

115

Lương Thanh

Sơn


Sở Thủy Sản Bình Thuận

839767

116

Quách Thanh

Sơn

27

Sở thuỷ sản

058.833999

117

Nguyễn Văn

Tạc


Học viện hải quân

058.885393

118

Huỳnh Công

Tâm


Ngân hàng nông nghiệp Bình Định

0905.090567

119


Tâm

31120

Thiều Minh

Tâm


Cảng vụ Nha Trang

0914.012595

121

Đỗ Hồng

Thái


Nghề nuôi trồng thủy sản

0914.071326

122

Huỳnh Văn

Thải


Chi cục BVNLTS Bình Thuận

062.854143

123

Nguyễn Văn

Thắng

19

XN Khai thác

882016

124

Phạm Ngọc

Thắng

18125

Trần Minh

Thanh


CTTNHH Vinaco


126

Nguyễn Viết

Thanh


Phòng kinh tế biển huyện Thái Thuỵ

0912.858651

127

Nguyễn Duyên

Thành

17

Sơ Thủy Sản Khánh Hòa

0914.095973

128

Võ Tấn

Thành


Chi cục BVNLTS Quãng Nam

0510.859167

129

Hồ Hữu

Thành


Bảo hiểm bảo minh Vũng Tàu


130

Dương Văn

Thành


Cảng Ba Ngòi- Cam Ranh


131

Nguyễn Ngọc

Thi

30132

Trần Đức

Thi


Cảng vụ Nha Trang

058.881385

133

Nguyễn Văn

Thiện

30134

Trương

Thiểu


Giáo viên kỹ thuật điện

04.9430077

135

Đoàn

Thọ


Sở thuỷ sản Hải Phòng

0913.241673

136

Võ Ngọc

Thu


Chi cục BVNLTS Khánh Hòa


137

Dương Minh

Công ty Anh Đào

138

Võ Văn

Thu


Chi cục BVNLTS Phú Yên

0913.410892

139

Lê Văn

Thư


Khuyến ngư TW

0912.031456

140

Trần Đức

Thuận


Trường THPT dân lập Nguyễn Thiện Thuật

058.825946

141

Lê Kế

Thưởng

CT4

Cty quản lý cá Khành Hoà

0914.074417

142

Phạm Viết

Tích


Sở thủy sản Quãng Nam

0510.859167

143

Nguyễn Đình

Tích


TTKN Ninh Thuận

068.838822

144

Lê Mỹ

Toại


Khoa khoa học cơ sở Cao Đẳng GTVT3- Tp HCM

08.8376951
0918.451548

145

Nguyễn Thanh

Toàn


Khoa thủy sản Đại học Cần Thơ

0918.822045

146

Nguyễn Duy

Toàn


Phòng kế hoạch tài chính ĐHTS

058.831341

147

Bùi Thế

Toàn

15

Sở thuỷ sản Hà Tĩnh

039.855779

148

Lê Tự

Toàn


Đà nẵng

0903.508685

149

Nguyễn Quang

Toản


Viện NCHS Hải Phòng


150

Trần

Tới


Văn phòng tỉnh uỷ Bình Thuận

062.822253

151

Hà Văn

Trà

25

Sở thủy sản Hà Tĩnh

0912.156768

152

Hồ Văn

Trai


Cty TNHH Ngọc Trai

0913.460753

153

Cao Xuân

Triều


Sở Thủy Sản Bà Rịa Vũng Tàu

0913.947556

154

Lê Trung

Trong

26

Cty chế biến thủy sản Cam Ranh

058.950396

155

Nguyễn Phương

Trung


Cảng vụ Nha Trang


156

Lê Văn

Trường


Bộ giao thông

0903.253045

157

Trần Đăng

Tuấn


Sở Thủy sản Nghệ An

038.837742

158

Phạm Văn

Tuấn

22

UBND huyện Sông Cầu


159

Phạm Ngọc

Tuấn


Chi cục BVNLTS Kiên Giang

0918.243824

160

Phạm Anh

Tuấn

30161

Nguyễn Đình

Tuấn


STS Ninh Thuận

0903.836300

162

Nguyễn Vĩnh

Tường


Khách sạn Bảo Đại Nha Trang

058.812024

163

Trần Văn

Vân


Rạch Giá- Kiên Giang

077.811892

164

Đặng Ngọc

Vân


Sở giao thông vận tải Phú Yên

057.828762

165

Phạm Lâm Chính

Vân

31

Chi cục BVNLTS Tp HCM


166

Trần Quốc

Việt

23

Sở thuỷ sản Quãng Nam


167

Trần Hữu

Vinh


Chi cục BVNLTS Q. Nam

0510.852622