Minimize
Làm theo lời Bác
Minimize
 
Minimize

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

 

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Nhuận

Bí thư Chi bộ

2012

2

Nguyễn Trọng Lương

P.bí thư Chi bộ

2011

3

Phạm Khánh Thụy Anh

Ủy viên chi ủy

2012

4

Nguyễn Ngọc Hạnh

Đảng viên

2013

5

Trần Đức Phú

Đảng viên

1984

 

6

Vũ Như Tân

Đảng viên

2008

 

7

Phạm Văn Thông

Đảng viên

2004

 

8

Trần Văn Hào

Đảng viên

2008

9

Nguyễn Hữu Thanh

Đảng viên

2019

10

Ngô Thị Thanh Thảo

Đảng viên

2019


11

Phạm Thị Quy

Đảng viên

2019

Dự bị (Sinh viên)

12

Trần Thị Như Ngọc

Đảng viên

2019

Dự bị (Sinh viên)
NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022


NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020