Thông tin liên hệ
Minimize
       Tên tiếng Việt: Viện khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản

Tên tiếng Anh: Institute of Marine Science and Fishing Technology

Tên viết tắt: Viện KH&CN KTTS (IMSFT)

Địa chỉ: 09 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0582 471393                 Fax: 0583 832067

Website: http://www.ntu.edu.vn/vienkhcnktts

Email: viencnkt@ntu.edu.vn